01

Złóż zaświadczenie lekarskie

W celu dostania się do Domu Seniora Jagatowe Wzgórze, należy złożyć Zaświadczenie lekarskie wraz ze skalą Bartel.

02

Prześlij dokumenty

Po wypełnieniu dokumentów przez lekarza prowadzącego, należy je złożyć osobiście w biurze administracji Domu Seniora.

Dokumenty można również zeskanować i przesłać na adres mailowy.

03

Oczekuj na nasz kontakt

Po zapoznaniu się z dokumentacją, kontaktujemy się indywidualnie z osobami składającymi dokumenty celem przekazania informacji w zakresie przyjęcia danej osoby do Domu Seniora.